Stručni suradnici

Stručni suradnici

Ravnateljica

Ondina Šimičić
telefon 052 721 770
e-mail direttrice@girotondo-umag.hr

Tajnica

Sanja Radovčić
telefon 052 721 772
e-mail segretario@girotondo-umag.hr

Pedagog

Manuela Bose
telefono 052 721 772
e-mail pedagoga@girotondo-umag.hr

Psiholog

Petra Brnić
email psicologa@girotondo-umag.hr

Kineziolog

Saša Rupena
e-mail kinesiologo@girotondo-umag.hr

Rehabilitator

Suzana Đurić
telefono 099 5721 770
e-mail riabilitatore@girotondo-umag.hr

Logoped

Petra Prodan
e-mail logopedista@girotondo-umag.hr

Zdravstvena voditeljica

Sanja Makić

e-mail infermiera@girotondo-umag.hr